مشاورهبسم الله الرحمن الرحیم


امید است با توکل و لطف خدایی بتوانیم برای مسایل و دغدغه هایی  که در زندگی پیش رو داریم ، راه حلی عقلی ، منطقی ، اصولی و خصوصا منطبق با نظر خدای عزیز و قادر پیشنهاد کنیم .

 

نکته مهم :

مدتی است به دلیل فراگیر شدن فضای مجازی موبایلی و حضور بیشتر افراد در آن ، غالب پرسش و پاسخها در تلگرام و اینستاگرام صورت می گیرد 

لذا اگر برای دریافت پاسخ خود عجله دارید از طریق تلفن همراه با آدرس های زیر ارتباط داشته باشید

آی دی تلگرام :    abdezahra135@

آی دی اینستاگرام :   abdezahra.ir@